Лікувально-консультативна робота кафедри педіатрії медичного інституту СумДУ

Співробітники кафедри працюють на базах Сумської міської клінічної лікарні «Святої Зінаїди», Сумської обласної дитячої клінічної лікарні (стаціонар і консультативна поліклініка) та у дитячих поліклініках №1 і №2 Сумcької міської дитячої клінічної лікарні в яких професорсько-викладацьким персоналом кафедри постійно здійснюється лікувально-консультативна робота з різних напрямків педіатрії: загальна педіатрія, інфекційні хвороби, алергологічна, гастродуоденальна, респіраторна патологія, неонатологія тощо. Викладачі приймають участь у консиліумах, обходах, консультують та курують хворих, ведуть консультації пацієнтів в поліклініках, здійснюють консультативні виїзди в райони області в складі бригад фахівців обласної дитячої клінічної лікарні.

Наші співробітники мають досвід роботи лікарями, атестовані на кваліфікаційні категорії по спеціальності (перша та вища), мають досвід участі в міжнародних з’їздах, конференціях, участь у міжнародних клінічних дослідженнях. Наукові роботи співробітників кафедри опубліковані у вітчизняних та міжнародних медичних виданнях. В університетській клініці викладачі можуть бути корисними з наступних напрямків педіатрії:

професор Попов Сергій Віталійович, д. мед. н., вища категорія з неонатології та ультразвукової діагностики  надає консультативну допомогу з питань неонатології проводить ультразвукове дослідження дітям з патологією серцево-судинної системи, дихання, черевної порожнини, нирок, ендокринної, нервової систем та опорно-рухового апарату;

доцент Романюк Оксана Костянтинівна, к. мед. н., вища категорія з педіатрії, надає консультативну допомогу з питань педіатрії, дитячої пульмонології, дерматології, вигодовування дітей до року та старших, догляду за здоровою та хворою дитиною;

доцент Бинда Тетяна Парфеніївна, к. мед. н., вища категорія з педіатрії, дитячих інфекцій, надає консультативну допомогу з питань педіатрії, дитячих інфекцій, імунопрофілактики дітей, надає допомогу в підборі індивідуального графіку вакцинації із урахуванням стану дитини, вигодовування дітей до року та старших, догляду за здоровою та хворою дитиною;

доцент Січненко Петро Іванович, к. мед. н., вища категорія – надає консультативну допомогу з питань педіатрії, дитячих повітряно-крапельних та кишкових інфекцій, дитячої алергології, гастроентерології, пульмонології, надає консультації з питань раціонального вигодовування дітей до року та старших, догляду за здоровою та хворою дитиною;

доцент Горбась Вікторія Анатоліївна, к. мед. н., друга категорія – надає консультативну допомогу з питань педіатрії, дитячої пульмонології, надає консультації з питань раціонального вигодовування дітей до року та старших, догляду за здоровою та хворою дитиною, консультує дітей з проблемами залежності від гаджетів;

доцент Зайцев Ігор Єдуардович, к. мед. н., вища категорія з педіатрії – надає консультативну допомогу з педіатрії, дитячої кардіоревматології;

доцент Загородній Микола Петрович, к. мед. н., вища категорія з педіатрії – надає консультативну допомогу з педіатрії, дитячої алергології, дитячої пульмонології;

доцент Петрашенко Вікторія Олександрівна, к. мед. н, перша кваліфікаційна категорія з педіатрії – надає консультативну допомогу з питань педіатрії;

доцент Редько Олена Костянтинівна, к. мед. н., вища категорія з неонатології – надає консультативну допомогу з питань неонатології.