Хірургічна допомога у Університетській клініці

Кафедра хірургії (нині кафедра хірургії та онкології) була створена 1 вересня 1993 року на базі КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5». Завідувачами кафедри були д. мед. н., професор Микола Григорович Кононенко(з 1993 по 2010 роки), д.мед. н., професор Василь Васильович Леонов (з 2010 по 2016 роки). З 2016 року кафедру очолює к.мед. н., доцент Винниченко Ігор Олександрович.

Наукова діяльність колективу кафедри, була спрямована в основному на вивчення проблем перфоративної виразки пілородуоденальної зони, спайкової хвороби очеревини, мезентеріального тромбозу, травматичного пошкодження органів черевної порожнини та ін., активно розробляються питання комбінованих і комбіновано-розширених оперативних втручань в онкології.

Тісною є співпраця з базовими лікувальними закладами: міською клінічною лікарнею №5, обласним онкологічним диспансером та міською клінічною лікарнею №1. Викладачами клініки здійснюється курація хворих та амбулаторне консультування, проводяться загальні клінічні обходи у відділеннях з професорами та доцентами, показові операції для персоналу відділень. Важливою частиною роботи кафедри є проведення лікарняних та обласних конференцій, санітарно-просвітницька робота.

Професорсько-викладацьким складом виконуються складні, а інколи й унікальні оперативні втручання при хірургічних та онкологічних захворюваннях. Вперше в місті Суми та області впроваджено в практику такі складні оперативні втручання, як евісцерація таза, панкреатодуоденаль-на резекція з приводу раку підшлункової залози, дренування грудного лімфатичного протоку та пупкової вени для проведення поліхіміотерапії, видалення пухлин передньої черевної стінки з пластикою дефекту шкіряно-м'язовим клаптем на судинній ніжці, резекцію нижньої губи з резекцією нижньої щелепи та пластикою дефекту шкіряно-м'язовим клаптем на судинній ніжці, плечелопаткову ампутацію, видалення пухлин середостіння стернальним доступом з пульмонектомією та геміперикардектомією, парастернальну лімфаден- ектомію з приводу раку молочної залози, видалення екстраабдомінального десмоїда шиї, пластику аутодермальним лоскутом та алопластику капроновою сіткою з приводу складних рецидивних післяопераційних вентральних гриж, органозберігаючі операції при травмах селезінки, правобічну та лівобічну гемігепатектомію, інтестиномезентерікоплікацію з приводу гострої та хронічної злукової хвороби з синдромом гострої кишкової непрохідності.

Професорсько – викладацький склад кафедри

Винниченко Ігор Олександрович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, онколог вищої категорії.

Кононенко Микола Григорович – професор кафедри, доктор медичних наук, лікар -хірург і онколог вищої категорії.

Бугайов Володимир Іванович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар -хірург і проктолог вищої категорії.

Ситнік Олександр Леонідович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар -хірург вищої категорії.

Пак Василь Якович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар - хірург вищої категорії.

Кащенко Леонід Григорович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар -хірург вищої категорії.

Жданов Сергій Миколайович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар -хірург вищої категорії.

Сікора Володимир Віталійович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар -уролог вищої категорії.

Даниленко Ігор Анатолійович – асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар -хірург вищої категорії.

Також асистент кафедри Мелеховець Юрій Володимирович проводить лікування варикозної хвороби на всіх стадіях, лікування «діабетичної стопи», лікування судинних захворювань нижніх кінцівок, облітеруючий атеросклероз, діабетична ангіопатія.