Спеціалісти-стоматологи Університетської клініки СумДУ

Професорсько-викладацький склад спеціалістів стоматологічного профілю медичного інституту СумДУ включає 6 штатних викладачів та 4 сумісника, серед яких 1 доктор медичних наук та 6 кандидатів медичних наук. Наші співробітники працюють на базі Сумської обласної клінічної стоматологічної поліклініки, Сумської міської клінічної стоматологічної поліклініки та Стоматологічного корпусу СумДУ.

Співробітники кафедри стоматології приймають активну участь в першості Міжнародного наукового проекту (Global international scientific analytical project, London, UK), де займають провідні місця. Викладачі кафедри стоматології надають консультативну і стоматологічну допомогу з таких напрямів:

терапевтична стоматологія – Лахтін Юрій Володимирович, д. мед. н., доцент, вища категорія зі спеціальності, завідувач кафедри стоматології. Веде консультативний прийом хворих з захворюванням тканин пародонта і слизової оболонки ротової порожнини. Учасник Міжнародних конференцій, симпозіумів і конгресів (Stuttgart, Germany, 2012), стажування в International Academy of Science and Higher Education (IASHE; London, UK, 2015), член Асоціації стоматологів України, член Асоціації пародонтологів України, член Національної Федерації з наукової аналітики, Міжнародний експерт з наукової аналітики в галузі медицини, Академік Міжнародної академії наук і вищої освіти;

терапевтична стоматологія – Давидова Людмила Миколаївна, асистент кафедри. Надає стоматологічну терапевтичну допомогу дорослим;

хірургічна стоматологія – Москаленко Павло Олександрович, к. мед. н., асистент кафедри. Веде консультативний прийом дорослих і дітей з хірургічною патологією щелепно-лицевої ділянки та надає амбулаторну допомогу з хірургічної стоматології. Учасник Міжнародних конференцій, симпозіумів і конгресів (International Academy of Science and Higher Education (IASHE; London, UK, 2016), член Асоціації стоматологів України. Член Асоціації стоматологів України;

хірургічна стоматологія – Черненко Володимир Миколайович, асистент кафедри стоматології. Веде консультативний прийом дорослих і дітей з хірургічною патологією щелепно-лицевої ділянки та надає амбулаторну допомогу з хірургічної стоматології, працює сумісником в щелепно-лицевому відділенні. Член Асоціації стоматологів України;

ортопедична стоматологія – Тимошенко Олексій Олексійович, к. мед. н., асистент кафедри стоматології. Веде консультативний прийом дорослих з дефектами зубів і зубних рядів та надає амбулаторну допомогу з зубного протезування. Член Асоціації стоматологів України;

ортопедична стоматологія – Животовський Ігор Володимирович, асистент кафедри. Веде консультативний прийом дорослих з дефектами зубів і зубних рядів та надає амбулаторну допомогу з зубного протезування. Член Асоціації стоматологів України;

ортодонтія – Галич Людмила Вікторівна, к. мед. н., асистент кафедри. Веде консультативний прийом дорослих і дітей з аномаліями зубощелепної системи та надає амбулаторну ортодонтичну допомогу. Член Асоціації стоматологів України.